Üvegzseb / közérdekű adatok

1. Szervezeti, személyzeti adatok.
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
Adat megnevezése Módosítás dátuma Adat
1. Hivatalos név (teljes név) 2017-10-12 Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér
2. Székhely 2017-01-30 9023 Győr, Herman Ottó u. 22.
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) 2017-01-30 +3696/516-670
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) 2017-01-30 +3696/418-942
6. Központi elektronikus levélcím 2017-01-30 info@gyorikonyvtar.hu
7. A honlap URL-je 2017-01-30 gyorikonyvtar.hu
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) 2017-01-30 9023 Győr, Herman Ottó u. 22. +3696/516-671, +3696/418-942
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve 2017-01-30 Dr. Horváth Sándor Domonkos igazgató
10. Az ügyfélfogadás rendje 2017-01-30 telefonos bejelentkezés alapján
II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
III. Közzétételi egység: A szerv vezetői
Adat megnevezése Módosítás dátuma Adat
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) 2017-01-30 Dr. Horváth Sándor Domonkos igazgató, +3696/516-671, +3696/418-942, 9023 Győr, Herman Ottó u. 22., hsd@gyorikonyvtar.hu
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) 2017-10-12  
1.2. A felügyelt költségvetési szervek: nincsenek felügyelt költségvetési szervek
1.3. Gazdálkodó szervezetek
I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek: nincsenek a szervezet tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervek.
1.4. Közalapítványok
I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok: Nincsenek a szerv által alapított közalapítványok.
1.5. Lapok: nincsenek Lapkiadványok.
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
Adat megnevezése Módosítás dátuma Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe 2017-01-30 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 9021 Győr, Városház tér 1. www.gyor.hu
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
Adat megnevezése Módosítás dátuma Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege    
1.1 SZMSZ 2017-10-12  
1.2 Jogszabályok 2017-01-30  
1.3 Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzat 2017-01-30  
II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok: a szervezet nem hatóság, így irreleváns.
III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások
V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
Adat megnevezése Módosítás dátuma Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei 2018-07-02  
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja 2017-01-30 Megrendelhető elektronikus levélben, info@gyorikonyvtar.hu
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye 2018-07-02  
VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések: a szervezet nem testületi szerv.
VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok: a szervezet nem döntéshozó szerv.
3. Gazdálkodási adatok
V. Közzétételi egység: Működési statisztika
3.2. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: Éves költségvetések
Adat megnevezése Módosítás dátuma Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései    
1.7 2010 évi költségvetés 2017-01-30  
1.6 2011 évi költségvetés 2017-01-30  
1.5 2012 évi költségvetés 2017-01-30  
1.4 2013 évi költségvetés 2017-01-30  
1.3 2014 évi költségvetés 2017-01-30  
1.2 2015 évi költségvetés 2017-01-30  
1.1 2016 évi költségvetés 2017-01-30  
1.8 2017 évi költségvetés 2018-07-02  
1.9 2018 évi költségvetés 2018-07-02  
II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók
Adat megnevezése Módosítás dátuma Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói    
1.11 2017 évi beszámoló 2018-07-02  
1.10 2016 évi beszámoló 2017-10-12  
1.1 2015 évi beszámoló 2017-01-30  
1.2 2014 évi beszámoló 2017-01-30  
1.3 2013 évi beszámoló 2017-01-30  
1.4 2012 évi beszámoló 2017-01-30  
1.5 2011 évi beszámoló 2017-01-30  
1.6 2010 évi beszámoló 2017-01-30  
1.7 2009 évi beszámoló 2017-01-30  
1.8 2008 évi beszámoló 2017-01-30  
1.9 2007 évi beszámoló 2017-01-30  
3.3. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak
Adat megnevezése Módosítás dátuma Adat
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2018-07-02 2017 évi átlagos statisztikai létszám 89,25 fő, 2015 évben kifizetett személyi juttatások: 254.841 e Ft.
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege 2018-07-02 2017 évben a vezetők illetménye, rendszeres juttatásai összesen: 55.417 e Ft, költségtérítés: 660 e Ft.
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve 2018-07-02 2017. évben erzsébet és ajándék utalvány: 9.289 e Ft.
II. Közzétételi egység: Támogatások: nem nyújtottunk támogatást.
III. Közzétételi egység: Szerződések
IV. Közzétételi egység: Koncessziók: nincsenek koncessziók.
V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések: nincsenek ilyen kifizetések.
VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések: nincs ilyen fejlesztés.
VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés: az adatok a Közbeszerzési Hatóság adatbázisában szerepelnek